Món mới

Món ngon mới

HAMBURGER BÒ ALOHA

32.000 đ

HAMBURGER CÁ THÁC LÁC

32.000 đ

COMBO 1 GÀ RÁN GIÒN 1 COCA

39.000 đ

COMBO LẨU TIẾT KIỆM

140.000 đ

TRÀ SỮA MATCHA ALOHA

20.000 đ

KHOAI TÂY CHIÊN

20.000 đ

SPITE LON

14.000 đ

FANTA CAM LON

14.000 đ

COCA COLA LON

14.000 đ

COCA COLA TƯƠI

12.000 đ

SODA CHANH DÂU

18.000 đ

NƯỚC SUỐI

10.000 đ

SODA CHANH BẠC HÀ

18.000 đ

SODA BẠC HÀ

18.000 đ

KEM YOGURT

22.000 đ

CƠM BÒ LÚC LẮC

35.000 đ

GÀ RÁN GIÒN ALOHA

35.000 đ

CÁ VIÊN

10.000 đ

TRÀ ĐÀO ALOHA

20.000 đ

CƠM GÀ RÁN GIÒN SỐT CAY

38.000 đ

MÌ Ý SỐT BÒ BẰM ALOHA

35.000 đ

TRÀ SỮA BẠC HÀ

18.000 đ

XÚC XÍCH ĐỨC

13.000 đ