Món mới

Món ngon mới

KHOAI TÂY CHIÊN

20.000 đ

CÁ VIÊN

10.000 đ

XÚC XÍCH ĐỨC

13.000 đ

CƠM THÊM

5.000 đ

RAU THÊM

10.000 đ

CƠM CHIÊN THÊM

10.000 đ

BÚN THÊM

10.000 đ