Món mới

Món ngon mới

COMBO 1 GÀ RÁN GIÒN 1 COCA

39.000 đ

COMBO 2 GÀ RÁN 2 COCA

78.000 đ

COMBO 4 GÀ RÁN 2 COCA

142.000 đ

COMBO 6 ĐÙI GÀ RÁN 2 COCA

206.000 đ

COMBO 6 ĐÙI GÀ 3 COCA

213.000 đ